ابلاغ دستورالعمل ساماندهی تابلوهای شهری و فروشگاهی

ابلاغ دستورالعمل ساماندهی تابلوهای شهری و فروشگاهی

ابلاغ دستورالعمل ساماندهی تابلوهای شهری و فروشگاهی پیرو پیگیری های مستمر هیات مدیره انجمن ویژندهای پوشاک کشور در سال های متعدد و برگزاری جلسات مختلف اعم از دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر اسماعیلیان در اردیبهشت ماه 1402 و سایر مسئولین مرتبط دولتی و حکومتی در خصوص مطالبه ساماندهی تابلوهای شهری […]

Read More

کمپین تبلیغاتی ویترین ها نوروز 1403 (vitrino)

معرفی کمپین : رقابت در طراحی و اجرای ویترین فروشگاه ویژندهای پوشاک کشور در نوروز 1403 vitrino هدف از اجرای کمپین :  انجمن ویژندهای پوشاک کشور با توجه به رسالت خود تصمیم بر اجرای کمپین ویترین های نورورز 1403 با اهداف تغییر در نگرش جامعه و اصالح و الگو سازی فرهنگ مصرف کننده و ارتباط […]

Read More
  حضور انجمن ویژندهای پوشاک کشور در کمیسیون ملی نشان(برند) تجاری

 حضور انجمن ویژندهای پوشاک کشور در کمیسیون ملی نشان(برند) تجاری

 حضور انجمن ویژندهای پوشاک کشور در کمیسیون ملی نشان(برند) تجاری  جلسه کمیسیون ملی نشان (برند) تجاری با دعوت دفتر خدمات و کسب وکار با مدیریت جناب آقای اسدی از انجمن ویژندهای پوشاک کشور و مدیران مربوطه از وزارت امورخارجه و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری و وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش پزشکی و […]

Read More