محضر گرامی مدیران ویژندهای کشور
پیشاپیش مشارکت شما در انجمن ویژندهای کشور صمیمانه تبریک عرض می نماییم.امیدواریم در کنار هم بتوانیم هدف اصلی این انجمن که در جهت حفظ منافع مشترک مدیران و صاحبان ویژندهای پوشاک کشور است،به سرانجام برسانیم.
هیأت مدیره انجمن ویژندهای پوشاک کشور

لطفا جهت عضویت در انجمن و انتشار اطلاعات ویژند برند شما در وب سایت ویژندهای پوشاک کشور فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت نام انجمن

"*" indicates required fields

تصویر پروانه کسب و یا کارت شناسایی کارگاه پروانه بهره برداری*
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر آخرین لیست
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
تصویر گواهینامه ثبت نشان تجاری
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.